Job Openings Product Owner

About the job Product Owner

დამსაქმებელი: სს კრედო ბანკი

თანამდებობა: პროდუქტების მფლობელი (ციფრული ბანკინგის განყოფილება)

სამუშაო ადგილი: თბილისი, სათაო ოფისი

კრედო ბანკი 25 წლიანი ისტორიის მქონე მძლავრი, სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტია. კომპანია უწყვეტი სერვისებით საქართველოს მასშტაბით 87 ფილიალიში არის წარმოდგენილი.

თანამშრომლებზე ზრუნვა ჩვენი პრიორიტეტია.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • სასიამოვნო, დინამიურ და გუნდურ სამუშაო გარემოს;
 • პროფესიული ტრენინგებს და მასტერკლასების;
 • კორპორატიული ღონისძიებებს;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;

ძირითადი პასუხისმგებლობები:

 • პროდუქტის მფლობელი პასუხისმგებელია პროდუქტების გაყიდვებთან და/ან სერვისებთან დაკავშირებული კომერციული მიზნების მიღწევასა და პროდუქტის/მომსახურების/პროცესების მუდმივ გაუმჯობესებასა და განვითარებაზე;
 • პროდუქტის განვითარებისთვის აუცილებელ გარე ჩართულ მხარეებთან (ვენდორებთან და ა.შ) აქტიური კომუნიკაცია;
 • პროდუქტის განვითარებისთვის აუცილებელ შიდა ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაციის წარმართვა - მარკეტინგი, რისკები და ა.შ;
 • კომერციული სტრატეგიისა და გაყიდვების მიზნების მისაღწევად აუცილებელ შიდა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია - (ფილიალები, მარკეტინგი და ა.შ.);
 • პროდუქტის და/ან პროცესის დანრეგვა/განვითარებაზე ზრუნვა და ლიდერშიფი როგორც რებრენდინგის ნაწილში, ასევე ცნობიერების ამაღლების კუთხით, როგორც შიდა, ასევე გარე არხების საშუალებით;
 • პროდუქტთან დაკავშირებული გაყიდვების სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მიღება საჭიროებისამებრ ;
 • სერვისცენტრებისა და პოტენციური მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლება, ინფორმირებულობა პროდუქტის/პროცესის შესახებ
 • მომხმარებლების ინსაითების ანალიზი (user research, best practices);
 • იდეების გენერაციის ვორქშოპების ორგანიზება და ფასილიტაცია;
 • ბიზნეს ამოცანების პრიორიტეტიზაცია, მართვა, პროდუქტის შესახებ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა;
 • დაპრიორიტეტებული ამოცანების user story-ებად ჩაშლა, გაყიდვების გუნდთან კომუნიკაცია და უკუკავშირის მიღება;
 • პროდუქტის/პროცესის განვითარების ხედვის, მიზნებისა და სტრატეგიის შესახებ გუნდის ინფორმირება;
 • შესათანხმებელი/დასაზუსტებელი საკითხების თავმოყრა და რელევანტურ სტეიკჰოლდერებთან გავლა/კოორდინაცია;
 • ბიზნეს მიმართულებებს და IT სისტემებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებების მეპინგი;
 • OKR-ების განსაზღვრა, კოლაბორაცია და შესრულების მონიტორინგი, საკითხების პრიორიტეტიზაცია მენეჯმენტთან;
 • პროექტების მომზადება და QBR-ზე კვარტლური გეგმის წარდგენა;
 • პროდუქტის/პროცესის კონცეფციის შემუშავება და პიჩინგი;
 • ფინანსური მომგებიანობის მონახაზი (საჭიროების შემთხვევაში);
 • UX-UI-ს დეტალური გავლა და ქოფირაითინგი;
 • User ტესტების მომზადება, იტერაციების დაგეგმვა და ორგანიზება;
 • კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება როგორც გუნდთან, ასევე სერვისცენტრებთან;
 • გაიდლაინების შექმნა;
 • ანალიტიკური მონაცემების (gathered from research or selected from database and/or analytical tools) მონიტორინგი და დამუშავება;
 • პროდუქტის/პროცესის განვითარების შემდეგი სკოუპების დაგეგმვა;

ცოდნა, კვალიფიკაცია, უნარები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • ბანკში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • პროექტის მართვის გამოცდილება და ბანკის შიდა პროცესების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • MS Office პროგრამების გამოყენებითი ცოდნა;
 • პროექტის მართვის ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებითი ცოდნა;
 • ციფრული პროდუქტების პროტოტიპირების მექანიზმების (sketching & wireframing) გამოყენებითი ცოდნა;
 • ინგლისური ენის კარგად ცოდნა.
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ინიციატიურობა;
 • დამოუკიდებლობა;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება;
 • ინფორმაციის დამუშავების, წარდგენის და გადაცემის უნარი;
 • დროის ეფექტური მართვა და პრიორიტეტების დასახვის უნარი;
 • დაგეგმვის, ორგანიზების და კოორდინაციის უნარი;
 • პროფესიული განვითარებისადმი მიდრეკილება;
 • სამუშაო მიზნების მიღწევაზე ორიენტაცია და პრიორიტეტების დასახვა;
 • სტრატეგიული აზროვნება.

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, შეავსოთ აპლიკაცია

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 10 მაისი.