Search Jobs

182 Open positions

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Cloud Engineer  Salary up to 40K Qualifications   ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งาน Cloud Service เช่น Google Cloud, AWS หรือ Microsoft Azure ได้ ในดี มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งาน Docker Container และ Virtualization Technology มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infrastructure เช่น ระบบ OS Ubuntu, Window Server, Network และSecurity สามารถใช้งาน Cloud Service เช่น Google Cloud, AWS หรือ Microsoft Azure ได้ดี มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server, PostgreSQL, MySQL หรืออื่นๆ มีความรู้ …

Description:

Responsibilities Pitch Infinix as part of trend stories in well-known local media Work closely with HQ PR and marketing team to stay up to date with the latest of product communication plan and align on key selling points for Infinix key product. Oversee all communications with the media, including product launch event, media, briefing, daily media inquiries etc. Draft and localize press kit including press release, product one page, interview …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Responsibilities: Improved the performance of both the front-end and back-end. Developed and enhanced applications using JavaScript, TypeScript, Express, Angular, and PostgreSQL. Developed and fixed features and bugs on both the front-end and back-end, such as UI, database, and API, based on the requirements received. Resolved issues reported by users through the support team. Qualifications: At least 2-3 years experience in front-end and back-end. Have the courage to ask about problems …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Modern Trade Manager   Location : ถ.รามอินทรา หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและบริหารยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยทีมขายวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดให้กับตัวแทนจัดจำหน่าย ออกเยี่ยมลูกค้าปัจจุบันเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆจากสถานที่จริง รวมถึงวางแผนการหาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม ออกแบบแคมเปญการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค ติดตามควบคุมและทำการตรวจสอบประวัติลูกค้า เงื่อนไข และส่วนลดการค้า จัดทำรายงานด้านการขายและการตลาดเสนอให้ทางผู้บริหาร เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการขายและการตลาด พัฒนาทีมขาย การวิเคราะห์คู่แข่ง และวิธีเอาชนะคู่แข่งในการขาย และหาโอกาส และช่องทางในการขาย เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้การขายให้มากขึ้น ประสานงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานขายและบริการ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมการทางการตลาดช่องทาง Modern Trade ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ อายุ(ปี) : 30 - 45 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Critical thinking skills , Creative new idea , Problem based learning มีทักษะการเจรจาต่อรองและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ …

Description:

Responsibilities: Customer service of engineering plastics Visit Customer Injection Molding Measuring the technical data write technical report Qualifications: Male/Female age 22-30 years Bachelors degree in Petrochemical, Chemistry, Polymer or related field New Graduate are also welcome Good command in English (speaking, reading and writing) TOEIC Score is advantage Experience of Injection Molding Having an interest for plastics processing and technical service Be able to work in Chonburi (Amata City Chonburi …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Programmer/Developer   หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และความต้องการพัฒนาโปรแกรม และซอฟท์แวร์ - เขียน ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ - พัฒนาโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การใช้ Database : MSSQL, .Net Framework, VueJS, Javascript, Python - หากมีประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีดังต่อไปนี้ HTML/CSS, MSSQL, MySQL, Mongo DB, Node.js, VueJS, AngularTS, GoLang, Docker, Python, Flutter, restAPI, Javascript จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด - มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี Contract person : …

Description:

Responsibilities: Understand business requirements, functional specifications, and other project artifacts to develop extensive test scripts which include all exception possibilities. Develop test cases and execute manual testing based on user requirements Create automate test script by using selenium, Appium, Robot framework and execute automated testing. Prepare test data and co-ordinate with other integration app owner. Maintain records/analyze of test results and provide feedback to development team. Perform reporting the test …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Working hours: 9.00 - 18.00 (Hybrid Work)  Qualifications: Understand the Construction Drawing and Perspectives. Previous experience working in architecture firms. Self-confidence, Responsibility, and Punctuality. Passion for Fast-Paced Commercial Interior architecture. Proficient in Google Sheets, Google Slide, Google Calendar, AutoCAD, and SketchUp. (Ability to use Discord is a Plus) Responsibilities: Ability to travel within the Bangkok metropolitan area. Planning projects, timelines, and coordinating with your team. Liaising with sales and …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

Job Descriptions: Preparation of presentations about the products and value added services. Responsible for pre-sales consultation of projects, including requirement analysis, technical communication and solution design. Work with sales team to create develop various solutions for clients. Create and confidently deliver technical presentations internally and externally. Present product technical solution to customer for projects. Resolve technical issues and offer proactive technical support. Co-ordinate with sales team, onsite team and technical …

Bangkok, Bangkok, Thailand

Description:

BUSINESS DEVELOPER MANAGER Responsibility Expand and Influence customers and actively build relationships. Driving sales growth by partnering with channel partners and reaching out to end users or customers. Producing and delivering sales presentations that are customized and specific to the customer needs and specific opportunity requirements. Customer service and management of client relationships, ensuring customer satisfaction. Qualifications B.Sc or M. Sc Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, Robotics, or equivalent …