Bangkok, Bangkok, Thailand

Modern Trade Manager

 Job Description:

Modern Trade Manager


Location : ถ.รามอินทรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยทีมขายวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดให้กับตัวแทนจัดจำหน่าย
 • ออกเยี่ยมลูกค้าปัจจุบันเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆจากสถานที่จริง รวมถึงวางแผนการหาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม
 • ออกแบบแคมเปญการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค
 • ติดตามควบคุมและทำการตรวจสอบประวัติลูกค้า เงื่อนไข และส่วนลดการค้า
 • จัดทำรายงานด้านการขายและการตลาดเสนอให้ทางผู้บริหาร เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการขายและการตลาด
 • พัฒนาทีมขาย การวิเคราะห์คู่แข่ง และวิธีเอาชนะคู่แข่งในการขาย และหาโอกาส และช่องทางในการขาย เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้การขายให้มากขึ้น
 • ประสานงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานขายและบริการ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมการทางการตลาดช่องทาง Modern Trade ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติ

  อายุ(ปี) : 30 - 45

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

  ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

  คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Critical thinking skills , Creative new idea , Problem based learning
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT, และ E-MAIL
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเป็นผู้นํา มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
 • มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในตนเอง สามารถทํางานภายใต้ความกดดัน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย รายงานประกาศงานนี้ โปรดระวัง
 • มี Passion ในการทำงานการตลาดสูง , มีความเป็นผู้นำ , สร้างทีมการตลาดให้เเข็งเเกร่ง
 • ถ้าเคยติดต่องานกับ 7-11, CJ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ


 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • Contract person : Kitti
  E-Mail : kitti.mart@peopleprofilers.com
  +66 02 460 9287


    Required Skills:

  PowerPoint Critical Thinking Microsoft Office